2024 Gelir Vergisi Dilimleri

Finans ve Muhasebe
Özge Tüblek
12/3/2024
Paylaş
2024 yılı gelir vergisi dilimleri

Türkiye'de gelir vergisi, her bireyin ve şirketin finansal sorumluluklarını belirleyen en önemli mali unsurlardan biridir. 2024 yılı için belirlenen gelir vergisi dilimleri, toplumun farklı gelir seviyelerindeki bireyler arasında adil bir vergilendirme sisteminin sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu yazımızda, 2024 gelir vergisi dilimlerine ve örnek vergi hesaplamalarına odaklanıyoruz.

2024 Gelir Vergisi Dilimleri

2024 yılında uygulanacak gelir vergisi dilimleri, bireylerin ve şahıs firmalarının 2024 yılında oluşan gelirlerine uygulanmakta ve gelire göre artan oranlarda olmaktadır. Böylece, daha yüksek gelire sahip bireylerden daha fazla vergi alınarak, vergilendirme sisteminin daha adil ve eşitlikçi bir yapıda olması hedeflenmiştir.

Hangi Kazançlar Gelir Vergisi Kapsamındadır?

Bireylerin aşağıda listelediğimiz ve yıl içerisinde buralardan elde ettiği kazançlar gelir vergisi kapsamındadır:

 • Ticari ve zirai (tarımsal) faaliyet kazançları
 • Maaş ve ücretler
 • Serbest meslek faaliyetlerinden elde edilen kazançlar
 • Taşınır ve taşınmaz mallardan elde edilen satış ve kira kazançları
 • Menkul sermaye iratları (kar payı, faiz, kira vb. gelirler)
 • Diğer kazanç ve iratlar

Gelir Vergisi Nasıl Hesaplanır? 2024 Yılı Gelir Vergisi Oranları Nedir?

Gelir vergisi içinde bulunduğumuz yıla ait gelirlerin bu yıla ait oranlar üzerinden hesaplanması ile bulunur. Bu yüzden eğer 2023 yılında oluşan gelirleriniz için ilk taksidini Mart 2024’te ödeyeceğiniz vergileri hesaplamak isterseniz 2023 yılının oranlarını içeren buradaki yazımıza bakabilirsiniz. Bu yazımız kapsamında en güncel olan ve içinde bulunduğumuz 2024 yılının gelirlerini kapsayan vergi oranlarına bakacağız.

Bu oranların “ücret” ve “ücret dışı” olarak iki ayrı kategoriye ayrıldığını göreceksiniz. “Ücret”, maaş ve ücretler kapsamında; “ücret dışı” ise ticari gelirler, kira gelirleri gibi ücret dışı gelirler anlamına geliyor.

2024 Yılı Gelir Vergisi Dilimleri

Örnek Gelir Vergisi Hesaplama

Üstteki tablomuz biraz karışık geldiyse örnek bir senaryo üzerinden hesaplamayı birlikte yapalım.

Bir şahıs firmamız var ve bu firmada sattığımız ürün ve hizmetlerden 2024 yılında gelir vergisine esas kazançlarınızın 2.100.000TL, bu kazançları elde ederken resmi olarak kaydedebildiğiniz giderlerinizin 900.000TL olduğunu varsayalım. Böyle bir durumda gelir verginizi 1.200.000TL (2.100.000-900.000) üzerinden ödersiniz. Bu tutar gelir vergisi matrahınızdır. Bu tutarın gelir vergisi dilimlerine göre hesaplanması ise şu şekilde olmaktadır:

 • Matrah 580.000TL’den fazla 3.000.000TL’den az olduğu için 4. dilime girmekteyiz. Bu durumda 580.000TL’ye kadar olan kısım için 135.000TL;
 • Kalan 620.000TL için %35 üzerinden 217.000TL olmak üzere toplamda 352.000TL gelir vergisi ödemeniz gerekecektir.

Gelir Vergisi Ne Zaman, Nasıl ve Nereye Ödenir?

Gelir Vergisi iki taksitle ödenir. 2023 yılına ait gelir vergilerinin ilk taksidi 31 Mart 2024’e kadar,  ikinci taksit ise 31 Temmuz 2024’e kadar ödenmeli.

 • Gelir vergisi ödemenizi, herhangi bir vergi dairesinin veznesinden yapabilirsiniz.
 • İnteraktif Vergi Dairesi’nden online olarak da ödeme yapabilirsiniz.
 • Bir diğer seçenek ise bankalardır. Bankaların online ödeme kanallarını kullanarak da gelir vergisi ödemelerinizi yapabilirsiniz.

Yukarıda gelir vergisini ana hatlarıyla anlatmış olsak da, istisnaları bulunan, size özel farklılıklar taşıma ihtimali olan ayrıntılı bir konudur. Bu yüzden gelir vergisi beyannamenizi vermeden önce bir mali müşavire danışmanızı öneririz.

Özge Tüblek
12/3/2024
Paylaş

Nuvio bültene abone ol ve kritik finansal bilgileri kaçırma.

Email listemize kaydolduğunuz için teşekkürler!
Oops! Bir yerlerde bir yanlışlık var?